dilluns, 1 de febrer de 2010

En moviment? És possible?

Què som En Moviment?
Som un moviment ciutadà d’acció política que vol reunir a totes aquelles persones que a partir de la reflexió, la reivindicació i la participació proposen un projecte de País Valencià avançat i modern i actuen en la societat per a aconseguir-lo.
En Moviment no és un partit polític. No es fonamenta en estructures jeràrquiques i opaques. És un moviment social que actua políticament per aconseguir els seus objectius. L'acció política té diverses formes de materialitzar-se i En Moviment no tanca la porta a cap d'elles.
La gent que formem part d'En Moviment procedim de diferents espais polítics, civils i socials, des d'una reflexió política i de forma voluntària sense que se’ns demane cap renúncia a idearis o militància: En Moviment és incloent, divers i plural i treballa en xarxa per a facilitar el suport mutu i amplificar la incidència del treball social que cadascú dels seus membres realitza en els seus àmbits habituals d’actuació i intervenció.
Els eixos del missatge de En Moviment són:
Poliètica: Defensem el control democràtic efectiu dels poders públics, transparència en la gestió dels recursos públics, pluralitat als mitjans de comunicació i dret a la llibertat d’informació, despolitització de l’administració pública, lluita contra la corrupció i el clientelisme, polítiques reals de participació ciutadana, polítiques de gènere, aposta decidida per la raó il·lustrada i la ciència.
Es tracta de generar un projecte polític de base local i comarcal encapçalat per la societat cívica, amb una càrrega d’innovació en participació i transparència insòlita en els partits polítics europeus del s.XX. Ha arribat el moment. Volem generar l’oportunitat, siguem protagonistes de l’evolució en positiu de la democràcia europea, entesa com la capacitat dels ciutadans de participar decididament en la pressa de decisions polítiques, trenquem les barreres que ens han fet creure inamovibles. Representem el canvi, entès no com la necessitat de governar sinó com l’oportunitat d’aportar quelcom nou, d’influir en positiu. Perquè bona part dels i les polítiques ens han defraudat i no donen les solucions necessàries per una societat nova, nosaltres, els ciutadans i ciutadanes, volem generar la nova política. Som l’antídot al segrest de la democràcia pel bipartidisme, perquè no és possible que una societat mediterrànea i plural com la nostra siga en blanc i negre. Perquè volem poder escollir en unes primàries, en les quals hi participem els ciutadans qui volem que ens represente, perquè calen llistes obertes que permeten al poble exercir el seu dret a vot en consciència més enllà dels interessos de les estructures dels partits.
Cohesió Social: Protecció i millora dels serveis públics: sanitat, educació, serveis socials i d’atenció a les persones dependents. Volem una atenció a la integració no clientelar de la nova immigració, una política d’habitatge orientada a garantir l’accés partint del parc d’habitatges buits. Per la conciliació real de la vida familiar i laboral, l’eliminació de la precarietat laboral, el dret a una renda bàsica, l’increment dels drets socials però també dels deures com a ciutadans. Perquè exigim polítiques reals d’igualtat d’oportunitats, de solidaritat, de responsabilitat.
Innovació econòmica i sostenibilitat: L’actual sistema econòmic basat en l’abús del recursos, la necessitat de consumir cada dia més i el creixement infinit ens ha portat a l’actual crisi econòmica i sobretot social reflectida en les actuals xifres inassumibles d’atur. Cal bastir un nou sistema econòmic i productiu que pose les persones per damunt dels beneficis, el treball per damunt de l’avarícia i els recursos naturals per damunt de l’abús. Per aconseguir-ho no podem posar pedaços a l’actual sistema, calen solucions valentes amb visió de futur, que generen una nova economia basada en les persones, la innovació i el medi ambient. Per això proposem que entre totes i tots donem resposta als debats oberts per: fomentar la indústria de la construcció sostenible i de les empreses d’energies netes basades en la recerca, aconseguir que l’agricultura valenciana siga rendible, generar planters d’empreses tecnològiques al voltant de les universitats, fomentar el consum responsable, les ciutats lentes i el decreixement, controlar amb fermesa les entitats financeres i l’especulació o com fer que les ajudes i prèstecs arriben als qui generen llocs de treball.
Glovalencianitat: aposta identitària pel País Valencià sense complexes, amb visió integradora. Perquè la nostra forma de ser del món és ser valencians i valencianes, alacantins i alacantines, elxans i elxanes, castellonencs i castellonenques... Som un poble, som un País En Moviment. Perquè defensem la diversitat lingüística i les cultures i volem relacionar-nos amb la resta de pobles del món des de la nostra forma de viure’l i veure’l. Perquè volem teixir lligams de respecte i cooperació entre totes les persones que conformem la humanitat partint de la riquesa que la diversitat aporta. Perquè entenem que no hi ha altra manera d’acabar amb les desigualtats i les guerres que amb el diàleg i la solidaritat cooperativa. Perquè volem ponts que sobrepassen les fronteres que ens separen. Perquè som plurilingües gràcies al valencià i volem seguir sent-ho cada dia més. Perquè creiem que hi ha una altra forma de repensar el món on totes les persones puguen dir la seva sense ser discriminats per cap prejudici. L’arrel vertebradora i punt referencial de En Moviment són les persones de les comarques, des de les quals entenem el País i la resta del món.