dimarts, 13 de maig de 2008

Ser i no ser...

Camarades! A les prestatgeries de la Biblioteca General Patiera us he deixat un texticle minúscul, o textícul minuscle, ressuscitat de la pols fa uns dies en acte de neteja: Ser i no ser, mostrar i no mostrar. No res, una mera curiositat de fa deu anys inspirada per la lectura de Massa i poder de Canetti.
Au!